Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia zwykłe

Mój numer na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości:   TP/5152/05 

 

Jestem członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich  Nr Leg. 20 308 R10

 

 

 

 

  - dokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek, odpisy z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorców, umowy, kontrakty, ustawy);    
       
  - materiały i dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, raporty okresowe publikowane przez spółki giełdowe i inne, raporty roczne, prospekty emisyjne, faktury);    
       
  - materiały prezentowane na posiedzeniach organów zarządzających i nadzorczych, protokoły, uchwały, pakiety informacyjne dla akcjonariuszy na walne zgromadzenia;    
       
  - dokumenty opracowywane w związku z wdrażaniem systemów jakości (np. ISO) - Polityka Jakości, Księgi Jakości;    
       
  - plany strategiczne firm, plany biznesowe, materiały marketingowe, promocyjne, prezentacje, materiały konferencyjne, szkoleniowe, bieżąca korespondencja;    
       
  - typowe dokumenty wymagające tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego (odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, dyplomy, indeksy, świadectwa, etc.)    
       

 

 

 

 

 

dr Jarosław Sempryk
Tłumacz przysięgły języka angielskiego

 

58-314 Wałbrzych, ul. Basztowa 37/27
Tel. 74 660 32 37
Mobile: 512 309 787
E-mail: sempryk@pro.onet.pl